Szent Borbála Idősek Otthona

Szent Borbála Idősek Otthona - Tájékoztató

A Granárium Nyugdíjasház apartmanjai azonnal beköltözhetőek!

Granárium Nyugdíjasház - Tájékoztató

Prospektus (külső oldal)

Prospektus (belső oldal)

Ki lehet a lakónk?

Lakók a kerti pagoda körül Lakók a kerti pagodában Lukasz Istvánné, Eckl Jánosné, Szatai Józsefné, Eperjesi Mihályné, lakók Margitai Sándorné, Móczár Gézáné, lakók Tóth Erzsébet, lakó Abonyi Tivadar, lakó

A Szent Borbála Idősek Otthonának mindazok lakói lehetnek, akik önkéntesen vállalják a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, továbbá akiket egészségügyi okokból kifolyólag a közösségi együttélésből nem kell kizárni. Erről (30 napnál nem régebbi) orvosi-, valamint TBC mentességi igazolás szükséges.

Sajnos nem lehet az Otthon lakója az, aki:

Beköltözéskor az ellátottal (vagy törvényes képviselőjével) határozott / határozatlan idejű Ellátási megállapodást kötünk, amelyben rögzítjük a legfontosabb szempontokat. Szintén a beköltözéskor az ellátott az alapbetegségéből kifolyólag rendszeresen szedett, illetve kórházi bennfekvése esetén a kórházban elrendelt egy havi gyógyszer készletét magával hozni köteles. Az ellátott köteles továbbá – az Otthon által kiadott nyomtatványon – a háziorvosától az egészségügyi állapotára vonatkozó törzskartont kikérni.

Amennyiben ideje és egészségi állapota lehetővé teszi, kérjük – előzetes bejelentkezés alapján – keresse fel Otthonunkat, beszélgessen el a már itt élő lakóinkkal, hogy személyesen is meggyőződhessen az általunk itt leírtakról.

A várakozási idő változó, ezért kérjük telefonon érdeklődjön róla.

Térítési díj

TÁJÉKOZTATÁS

önköltséges elhelyezés esetén (gondozási szükséglet vizsgálat nélkül): 9.200,- Ft/fő/nap

átlagos gondozás, egyszemélyes elhelyezés esetén: 7.670,- Ft/fő/nap

átlagos gondozás, kétszemélyes elhelyezés esetén: 7.000,- Ft/fő/nap

átlagos gondozás, 3-4 személyes közös szobában: 5.830,- Ft/fő/nap

gondozóházi elhelyezés esetén: 6.160,- Ft/fő/nap

demens ellátás esetén: 7.000,- Ft/fő/nap

Tájékoztatjuk leendő lakóinkat, hogy:

  1. idősek otthonában gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését,
  2. a megállapodásban rögzített havi személyi térítési díjat a számlán feltüntetett időpontig kell az Otthon pénztárába befizetni, vagy az Otthon bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. 11740054-24060060) átutalással / befizetéssel teljesíteni,
  3. hónap közben történő elhelyezés esetén törthónapra vonatkozó térítési díjat kell fizetni.

Köszönjük érdeklődését, szeretettel várjuk!